News

Данните за износа и вноса на Китай през октомври разочароваха силно

Данните за външната търговия на Китай през октомври разочароваха доста силно анализаторите, пише Ройтерс. Износът се свива с 6,9%, а вносът - с 18,8% на годишна база, с което търговският излишък скача до рекордните 61,64 млрд. долара. Цифрите подхранват схващането, че втората по големина световна икономика ще трябва да направи повече, за да стимулира вътрешното търсене на фона на рязкото забавяне на активността в чужбина.

През октомври износът се срива с 6,9% на годишна база. Това е спад в четвърти пореден месец. Вносът пък се смъква с 18,8% на годишна база. Така Поднебесната империя се оказва с рекорден търговски излишък в размер на 61,64 млрд. долара, показват актуалните данни на китайските митници.

Анкетираните от Ройтерс икономисти очакваха деноминираният в долари експорт да намалее с 3% след септемврийския спад от 3,7% и вносът да забави понижението си до 16% от резкия спад от 20,4%, регистриран в предходния месец.

За периода януари-октомври 2015 г. общо износът и вносът се сриват с 8,5% на годишна база. Това е доста под годишната цел за растеж от 6%.

Миналата седмица Министерството на търговията коментира, че стойността на китайския износ тази година най-вероятно ще бъде под нивата, отчетени през 2014 г., докато вносът може да се свие рязко през четвъртото тримесечие на 2015 г.

За 2016 г. министерството очаква умерен растеж на комбинираните износ и внос, след като мерките, предприети за стимулиране на търговския сектор, дадат ефект.

Въпреки че Пекин вече няколко пъти понижи лихвените проценти и обезцени валутния курс, за да подкрепи икономиката, последните данни за търговския баланс предполагат, че рискът от твърдо приземяване остава по-висок.

Китайската икономика изпитва главоболия от охлаждащите се износ и инвестиции. През третото тримесечие икономическият ръст на азиатската страна се забави до 6,9 на сто. Растежът спадна под границата от 7% за пръв път от глобалната финансова криза.