News

Ли Къцян представи нови сфери за сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа

На 16 декември в Белград се срещнаха правителствените ръководители на Китай и на страните от Централна и Източна Европа. На срещата китайският премиер Ли Къцян направи предложение за разширяване на сферите за сътрудничеството между тях.

Редовните срещи на формата „16+1" (Китай и страните от Централна и Източна Европа) започнаха през 2012 година. Две години по-късно те прераснаха в механизъм за диалог, в рамките на който се обсъжда задълбочаването на деловото сътрудничество. На фона на променливата и сложна международна политическа и икономическа обстановка, китайският премиер посочи, че Китай и страните от Централна и Източна Европа са нови икономики и могат да се допълват взаимно. Той предложи да се положат по-големи усилия за откриване на нови форми и сфери за такова сътрудничество в бъдеще.

„Страните от Централна и Източна Европа разполагат със здрава икономическа основа, богати залежи от полезни изкопаеми и наука и образование на високо ниво. А Китай е голям пазар с 1.3 милиарда население, притежава цялостна промишлена система, затова те може да се допълват взаимно в сферите на инфраструктурата, производственият капацитет и финансите. А за непрекъснато засилване на сътрудничеството, те трябва да се съобразят с взаимните си интереси".

Създаването на нов коридор за всеобхватни връзки е ключа за икономическото развитие на Централна и Източна Европа. По думите на премиера, потенциалът е голям и това сътрудничество не бива да се бави. „Страните от Централна и Източна Европа разполагат с естествени пристанища и развити транспортни мрежи. Ако те бъдат свързани, може да окажат огромен ефект за трафика. Например на базата на Балканския полуостров, може да се сформира мащабна транспортна мрежа, обхващаща пристанища и пътни артерии, в резултат разстоянието между Китай и региона ще намалее значително и разходите за логистика ще се понижат. В същото време трябва да се подобрят и услугите, например Китай и страните от Централна и Източна Европа да опростят процедурите за преминаване на стоките през митниците им".

Китайското правителство ще насърчи своите компании да участват в строителството на заводи за производство на съвременно оборудване в Централна и Източна Европа, което може да задоволи нуждите за изграждането на инфраструктура и големи обекти и ще допринесе за повишаване на заетостта в региона. Китай също е готов да увеличи вноса от тези страни, с цел балансиране на търговията с тях и реализиране на поставената цел стокообменът им да достигне 100 милиарда долара. За набиране на средства за проектите Ли Къцян предложи да бъдат установени нови рамки за инвестиции.

„Първо, ще насърчим страните от Централна и Източна Европа да използват ефикасно и пълноценно фонда от 10 милиарда долара. Китай реши да увеличи кредитите при необходимост и да намали разходите за набиране на средства. Второ, страната ще създаде инвестиционен фонд от 3 милиарда долара за големи обекти и ще стартира втория етап от инвестиционното си сътрудничество с Централна и Източна Европа. Трето, Китай приветства финансовите институции от страните от Централна и Източна Европа да емитират ценни книжа в юани в Китай".

Ли Къцян заяви, че Китай и страните от Централна и Източна Европа също трябва да разширят сътрудничеството в сферите на туризма, науката, технологиите, образованието и здравеопазването и обмена между младежите, жените и медиите. През идната година китайското правителство ще удвои стипендиите и броя на студентите от Централна и Източна Европа.

Относно определени опасения на ЕС, Ли Къцян подчерта, че Китай и Европа са естествени партньори и между тях няма никакви спорове по основните им интереси. Сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа не само е от полза за тях, но също така и за балансираното развитие на европейския континент и европейската интеграция.