News

Министър Димитър Греков е на официално посещение в Китай

Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков е на официално посещение в Китайската народна република до 11-и май 2014 г.
 
По време на визитата ще се обсъдят процедурите за износ на български селскостопански и хранителни продукти и развитието на сътрудничеството в селскостопанската наука, технологиите, растениевъдството, животновъдството, горското стопанство, лозарството и винарството.
 
Водената от министър Греков делегация ще разгледа и възможността за провеждане на втора среща на българо-китайската работна група за сътрудничество в земеделието.
 
08.05.2014 г.