News

Производствената активност в Китай продължава да се свива