News

Китай с интерес към строежа на тунела под Шипка и магистрала „Черно море"