News

$ 10 млрд.са преките чужди инвестиции в Китай