27 October, 2014:

Bulgarian online Shopping Mall in China

Simple e-commerce, LWC и БКТПК разработват и инвестират в този мащабен проект повече от година за да се превърне в най-голямата онлайн платформа за продажба на българска продукция в Азия. Сега, когато платформата е готова, започваме набирането на български фирми, желаещи да се включат, и техните продукти да бъдат търгувани в Online Bulgarian Shopping Mall.

През изминалата година статистиката показва, че в Китай има над 600 млн. интернет потребители, които пазаруват всякакъв вид стоки онлайн (включително храна и хранителни продукти). Градовете, в които се извършва онлайн търговията в Китай са 5+1, в което число попада и Hangzhou.

Представяме Ви един от нашите китайски партньори Simple e-commerce Ltd. Hangzhou, China, който e собственик на сайтове на търговия на вносна продукция в Китай и притежава лиценз за извършване на директни валутни разплащания.

Могат да се продават всякакви продукти от всички сектори на производството у нас, включително и тези, за който няма подписана спогодба за износ между Китай и България, защото стоките ще се търгуват онлайн. Задължително изискване е продуктите да са произведени в България и да имат срок на годност не по-малко от 6 месеца от дата на производство.

 Партньорите ни от години продават успешно в тази платформа продукти от цял свят и продължават да се развиват с големи темпове. В сътрудничество с БКТПК изградиха Български онлайн Shopping mall, който е свързан с над 100 китайски търговски онлайн платформи и освен стандартните методи за e-commerce B2B и B2C, се прилагат и най-модерните методи на онлайн търговия, като O2O (online to offline).

За да се включите в Online Bulgarian Shopping Mall:

  1. Производителите изпращат своята фирмена презентация, продуктова листа и експортна ценова листа (FOB цена) на английски език на e-mail: g.bacheva@bulgariachina.com 
  2. Производителите отбелязват топ 5 до топ 10 свои продукта, в чието производство са най-силни и които имат интерес да продават в Китай.

Необходимо е да ни изпратите и попълнена таблица (в приложен .xls файл към настоящето писмо) с топ 5 - 10 от продуктите (по ваша преценка), с които ще стартираме. На по-късен етап продуктовата гама може да се увеличи, в зависимост от интереса на китайките потребители.

  1. Ние изпращаме тази информация на нашите партньори в Китай за одобрение и съгласуване и връщаме майл към производителите със становището на китайците по отношение на предложените продукти. Ако се налага изчистваме въпроси свързани с представянето на продуктите.
  2. Производителят предоставя мостри на топ 5 -10 от своите продукти на адреса на БКТПК:

1680 София, бул. България 58, вход С, ет. 9 офиса 30

На вниманието на Гергана Бъчева – 02865 8899 или 0877 852793

Мострите трябва да наброяват минимум 5 – 10 бр. от продукт.

БКТПК изпраща за своя сметка по 3 мостри от всеки продукт до Хангджоу, Китай по въздушен транспорт, а останалите по морски транспорт след групаж.

Предвид това, че местата, на които ще бъдат изложени продуктите по метода О2О в Хангджоу са 100 бр., би било добре да бъдат представени ако има възможност повече мостри 30 – 50 бр. /от продукт, като изпращането и всички съпътстващи разходи за сметка на БКТПК.

  1. Среща в офиса на Камарата в София между производителите и представители на БКТПК за подписване на договори за търговско представителство.
  2. Средата на месец ноември ще се проведе среща с ръководството на Simple e-commerce Ltd. и LWC в София за уточняване на модела на работа, точки за събиране на стоките, експедиция и други, с онези фирми, които са се включили в онлайн платформата.

Моля обърнете внимание, че изпращането на мострите към Китай ще стане на 10 ноември 2014 г. Мостри получени след тази дата няма да бъдат изпращани към Хангджоу.   

 

媒体27 October, 2014