18 September, 2013:

Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013”

В периода 05.11.2013 г. – 12.11.2013 г. ИАНМСП организира участието на български малки и средни предприятия (МСП) в търговска мисия с провеждане на двустранни срещи и посещение на Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair” 2013, Хонконг, Китай. В търговската мисия ще бъдат включени фирми от сектор производство на вина.

Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013 ще се проведе за шести пореден път. Организатор на събитието е Съвета за търговия и развитие на Хонконг (Hong Kong Trade Development Council). На миналогодишното издание, през 2012г., са взели участие 957 изложители от 36 държави, като изложбата е била посетена от над 20,369 търговци.

Hong Kong International Wine and Spirits Fair е отлична възможност за винопроизводителите, както и за дистрибуторите на вина и други напитки. Китайският пазар притежава огромен потенциал в този сектор, а благодарение на нарастващата популярност на Панаира, на него се представят голяма част от специалистите и търговците в бранша от цял свят.

Основните представени категории в изложбата са както следва:

 • Спиртни напитки:
  • Вино
  • Спиртни напитки
  • Коняк
  • Бира
  • Саке
  • Уиски
  • Шампанско
  • Коктейли
  • Водка
  • Текила
  • Сою
  • Оризово вино
  • Жълто вино
  • Други алкохолни напитки
 • Винопроизводство и логистика:
  • Бутилиране на вина
  • Етикетиране на вина
  • Опаковки
  • Съхранение и превоз на вина
  • Винени инвестиционни продукти
  • Винен туризъм
  • Търговски асоциации, сдружения и медии
 • Аксесоари за вино:
  • Чаши и стъклария
  • Чаши за плюене и настолни бутилки
  • Други аксесоари
 • „Приятели на виното“:
  • Хлебни изделия
  • Сладкарски изделия
  • Млечни продукти
  • Пресни морски дарове
  • Солени ядки
  • Готварски мазнини
  • Тестени изделия
  • Консерви
  • Бисквити

ИАНМСП организира участието на български фирми на „Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013”, при следните условия:

Агенцията поема разходите за:

 • Наемане на изложбена площ;
 • Проектиране и изграждане на изложбен щанд;
 • Наемане на оборудване и обзавеждане;
 • Регистрация на изложителите;
 • Включване на изложителите в официалния каталог (стандартен формат/основен пакет);
 • Рекламиране на участието.

Фирмите, участници в Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „ Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013“, следва да поемат всички други разходи, както следва:

 • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
 • Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (виза, пътни, дневни и квартирни);
 • Заявени допълнителни услуги, извън изброените в Раздел II, т.2 от Общите условия за участие;
 • Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата/ панаира;
 • Застраховка на представителите на предприятието.

Участието в международни панаири/специализирани изложби на българските предприятия представлява минимална помощ по смисъла на Регламент № 1998/2006 г. на Европейската комисия относно прилагането на чл. 87 и чл. 88 от Договора към минималната помощ (ОВ L 379/28.12.2006). Информация за предоставени минимални помощи на Вашето предприятие може да получите на интернет страница: www.sme.government.bg или http://www.stateaid-bg.com/finance/opencms/finance.

Кандидатстването за участие в организирани от агенцията Международни специализирани изложби/панаири се извършва чрез подаване на следните документите, посочени в Общите условията за участие на Национален щанд, организиран от ИАНМСП:

След одобрение на предприятието за участие в международната специализирана изложба/панаир, Заявката-договор се подписва от страна на ИАНМСП.

За допълнителна информация може да се обръщате към г-жа Камелия Гашевска, главен експерт в отдел „Развитие на експортния потенциал”, ИАНМСП, тел. 02 940 7989, e-mail: k.gashevska@sme.government.bg.

При интерес от Ваша страна за участие в Международната специализирана изложба за вино и спиртни напитки „ Hong Kong International Wine and Spirits Fair 2013“в срок до 20.08.2013 г., предприятието може да подаде изискуемите документи по един от следните начини:

 • В деловодството на ИАНМСП с входящ номер.
 • С електронен подпис, на следния електронен адрес:k.gashevska@sme.government.bg

媒体18 September, 2013