Новини

Стартираха преговорите по инвестиционното споразумение между Китай и ЕС

Съвещанието на външните и търговските министри на ЕС упълномощи Еврокомисията да започне преговори по инвестиционно споразумение с Китай, което няма да бъде зависимо от споразумението за свободна търговия.

На съвещание от 18 октомври в Люксембург на министрите на външните работи и на търговията на 28-те страни на Европейския съюз бе решено, че Еврокомисията ще представлява страните на ЕС в преговорите. След съвещанието, министърът на външните работи на Литва – страна-ротационна председателка на ЕС Линас Линкевичус, заяви пред медии, че преговорите ще стартират през ноември на срещата на върха Китай-ЕС.

„Решението на съвещанието поставя основа за старта на преговорите по инвестиционното споразумение с Китай и е добра възможност за увеличаване на взаимните инвестиции между двете страни. Предизвикателствата пред сключването на споразумението са много, но ако ги преодолеят, взаимните инвестиции между страните ще се увеличат и компаниите на ЕС ще имат по-голям пазар за в Китай".

Данни на ЕС показват, че размерът на търговията с Китай е огромен – ежедневният стокообмен и търговията с услуги възлизат на 1 милиард евро, докато взаимните инвестиции далеч не отговарят на статута им като едни от най-големите икономически общности в света. Министърът на търговията на Швеция Ева Бьорлинг каза, че инвестиционното споразумение ще бъде голяма крачка напред в европейско-китайската търговия и е от полза за намаляване на търговските спорове между тях:

„Трябва да положим големи усиля за сключване на споразумението с Китай, защото страната е изключително важна за ЕС и в бъдеще ще бъде още по-важна. Швеция е категорично против провеждане на антидъмпингови разследвания, защото вярваме в свободната търговия, а подобни действия не е в съответствие с принципите на свободната търговия. Не искаме търговски войни, а се стремим към лоялна конкуренция".

Еврокомисията публикува комюнике, в което се казва, че инвестиционното споразумение за ЕС има 3 цели: намаляване на бариерите пред инвестициите и увеличаване на инвестициите на ЕС в Китай, по-добра гаранция за инвестициите на ЕС и по-широк достъп за европейските компании в Китай. Еврокомисарят по търговията Карел де Гухт каза, че преговорите за пазарния достъп ще бъдат много трудни:

„Споразумението не само е за защита на инвестициите. Пазарният достъп заема по-голяма част от обсъжданията. Китайската страна се съгласи да проведе диалог по този въпрос, но не се знае дали ще бъде постигнат консенсус".

Брюксел счита, че търговските преговори между ЕС и Китай трябва да бъдат насочени към инвестициите, пазарния достъп, правителствените поръчки и защитата на интелектуалната собственост. По думите на Карел де Гухт, ЕС и Китай са важни икономики в света, затова и споразумението между тях в областта на инвестициите също е много важно. За сключването му обаче двете страни трябва да направят компромис:

„Китай е важен търговски партньор на ЕС. Инвестициите ни тук са много, а китайските компании активизират дейността си на европейския пазар. Затова трябва да изработим правила за взаимни инвестиции. За постигане на правилата, преговорите фактически представляват компромис на двете страни. Еврокомисията се надява преговорите да приключат след две години."


Медия