Новини

Китай води световната надпревара в реформирането

В периода след финансовата криза, когато глобалната икономическа обстановка е в процес на дълбоки промени, ефективното икономическо управление е по-необходимо от всякога.

   Икономиките по света, стремящи се да преодолеят кризата чрез подобряване на своето управление, разбраха, че нямат друг избор, освен да предприемат по-смели инициативи за ускоряване и задълбочаване на своите институционални реформи.

   Напредналите страни се занимават с премахване на недостатъците и слабостите в своето икономическо управление, които се разкриха по време на икономическата криза.

   Развиващите се икономики като Индия, Мексико, Бразилия и Русия пък търсят потенциал за нов растеж чрез ускоряване на пазарно ориентираните реформи.

   Усилията за реформиране на Китай, втората по големина икономика в света, са от огромно значение както за страната, така и за света като цяло.

   През последните около шест месеца, китайското правителство представи пакет от мерки за насърчаване на растежа, включително премахване на нещата, подлежащи на административно одобрение, съкращаване на данъците за малкия бизнес, спиране от експлоатация на излишния производствен капацитет, стимулиране развитието на сектора за модерни услуги и осъществяване на стратегията "Широколентов достъп в Китай".

   Австралийският икономист Гуо Шънсян каза, че обявените инициативи разкриват твърдата решимост на Пекин да се изправи лице в лице пред трудностите и да превърне натиска в сила и мотивация, като добави, че Китай е взел вярното решение в точното време.

   Муртаза Саед, представител на Международния валутен фонд (МВФ) за Китай, заяви, че Китай е много всеотдаен в структурната реформа, което е от полза не само за изграждането на неговата собствена икономическа мощ, но също така и за намаляването на международните търговски спорове и насърчаването на устойчив глобален икономически растеж.

   Обявени наскоро статистически данни показват, че ръстът на сектора на модерните услуги в Китай и на нововъзникващите индустрии се увеличава, предприятията и компаниите са осъществили голям напредък в коригирането на своята продуктова структура, и развитието на регионите става все по-балансирано.

   Саед каза, че икономиката на Китай показва някои нови характеристики, което се очаква да донесат нови инвестиционни възможности за света.

   Барт ван Арк, главен икономист на Conference Board, глобална група за икономически изследвания, смята, че преструктурирането на икономиката на Китай, засиленото вътрешно потребление и новият тип урбанизация ще доведат до разпространението на знания и ще покажат характеристиките на мащабна икономика, което е положително явление за света, тъй като ще стимулира търсенето в много други региони в света.

   Лин Дзиенхай, секретар на МВФ, заяви, че китайското правителство балансира между поддържането на стабилен растеж, коригирането на структурата на икономиката и напредъка на реформите по подходящ начин, което е показателно за далновидната визия на новото ръководство.

   Като се има предвид качеството на взетите решения и положителния първоначален ефект от оповестените мерки, резултатите от работата на новото ръководство на Китай за първата половина на тази година са доста задоволителни, каза Лин, като добави, че усилията на новото ръководство на Китай са помогнали на страната да заеме една от водещите позиции в световната надпревара за реформиране.

 

Китайска информационна агенция Синхуа

 


Медия