Новини

Възможност за студенти да учат една година в Китай

Студентите от Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" могат да кандидатстват за 22 едногодишни стипендии за специализация в Китай, за учебната 2013/2014 г.

Стипендията включва семестриални такси, медицинска застраховка, настаняване в общежитие и ежедневни разходи за храна.

Документи могат да бъдат подадени от всички студенти след завършен първи курс, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми във всички факултети на Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий", както и докторанти.

Необходими документи за кандидатстване са:

. автобиография;
. мотивационно писмо;
. уверение за успех от курса на обучение;

С предимство ще се считат кандидатите, изучавали китайски език.

Желаещите да учат в Китай да изпращат документите си на имейла на Българо-китайската търговско-промишлена камара office@bulgariachina.com.


Медия