Новини

Седма годишна среща на световните лидери, Davos Summer Forum, 11-13 септември 2013, Далиен, Китай

Годишната среща има за цел да събере на едно място глобалните представители на бизнеса.  Този форум създава уникална възможност за обмен между лидери на мултинационални компании от най-висок ранг и главните изпълнителни директори на най-динамичните и бързо развиващи се компании, включително представители на правителството, медиите, академичните среди и гражданското общество.

На събитието ще присъстват повече от 1500 участници от 90 страни които ще имат възможността да обменят опит и да обсъдят глобалните проблеми и рискове. Новите лидери - включващи глобално развиващите се компании, младите световни лидери, млади учени, социални предприемачи и много други, ще присъстват на , Davos Summer Forum, който ще се проведе 11-13 септември в Далиен, КНР

Представителите на българската държавна власт също ще вземат участие в това събитие.

 

Източник: www.chinadaily.com


Медия