Новини

Китайска делегация от Тиендзин пристига в София на 28 юни

На 1 юли 2013 г. от 09.30 ч. в хотел „Шератон”, София, нашите партньори от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия организира българо-китайски бизнес форум с участието на китайска делегация от Тиендзин. Целта на форума е да се осигурят възможности за създаване на преки контакти между български предприятия и потенциални техни партньори от Китай за производствено коопериране, за увеличаване обема на българския износ, за обмен на добри производствени и търговски практики и пр.

Делегацията от Тиендзин ще бъде в България от 28.06. до 02.07.2013 г. по покана на Министерство на икономиката, енергетиката и туризма. Групата ще бъде водена от директора на Комисията за надзор и управление на държавните архиви на Тиендзин. В нея ще участват представители на 40 държавни компании от секторите земеделие и храни, химическа и фармацевтична промишленост, електроника и електротехника, машиностроене, енергетика, строителство и недвижими имоти, търговия и логистика, туризъм и др.
Тиендзин е град със статут на провинция - един от четирите града, централно подчинени на правителството на Китай. Известен с изключително добре развита промишленост, индустриална база и селско стопанство, той разполага също така и с едно от най-големите пристанища в страната и специалната икономическа зона Бинхай.
 
Желаещите да участват във форума следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок до 27.05.2013 г. Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел: 02 940 79 75, e-mail: s.zapryanova@sme.government.bg и Росица Пешева, тел: 02 940 79 77, e-mail: rpesheva@sme.government.bg.

Медия