Новини

БКТПК и Форум „България - Китай” обсъждат създаването на национална платформа

Председателят на Българо-китайската търговско-промишлена камара г-н Виктор Азманов упълномощи нейния главен секретар Стефан Кинов да представлява организацията по време на среща с представители на Форум „България - Китай”.

Срещата се проведе в офиса на Камарата, където дойдоха Ангел Марин и проф. д-р Светла Тошкова, която е ръководител катедра Политическа икономия към УНСС.  

Бъдещото сътрудничество между двете организации бе в основата на разговорите. Обсъдена бе възможността да се стартира процедура по учредяване на национална платформа „Приятели на Китай”. Тя ще има за цел да обедини всички организации, фирми и институции, чиято дейност е свързана с КНР.

„Вярвам, че поставяме устойчива основа на конструктивност, разбирателство и сътрудничество, и ще начертаем конкретни стъпки от страна на българската общност, ангажирана с развитието на взаимоотношенията ни с Китай”, коментира Стефан Кинов. Той добави, че усилията са не само в посока културен обмен, но и реална работа на българския бизнес с големия азиатски пазар.


Медия