Новини

Индустриалното производство в Китай с неочакван ръст през ноември

Ръстът в индустриалното производство в Китай неочаквано се ускорява през ноември и достига най-високото си ниво от юни насам, съобщава Bloomberg. Повишението възлиза на 6,2% на годишна база, сочат данните на националната статистика. Това е първото ускоряване на ръста от август насам и значителен напредък в сравнение със стойността през октомври (5,6%).

Освен това нивото е над прогнозите на анализаторите, анкетирани от Bloomberg, за 5,7% повишение.

Продажбите на дребно в Поднебесната империя нарастват с 11,2%, което е най-високото равнище тази година. Bloomberg обяснява ръста с масовото онлайн пазаруване миналия месец, генерирало продажби за 14 милиарда долара.

Инвестициите във фиксирани активи нарастват с 10,2% от януари до ноември тази година, което е същият темп, регистриран през октомври.

Добрите данни за индустриалното производство и продажбите на дребно показват, че втората по големина световна икономика изглежда се стабилизира, коментира Bloomberg.

Китайските власти искат да поддържат среден до висок темп на ръст, докато се осъществява преходът към по-балансирана икономика, задвижвана от принципите на свободния пазар, а не толкова от производството и разходите за инфраструктура. Именно предотвратяването на рязък спад в индустрията и строителството е ключът към плавен преход, през който новите двигатели на растежа да наваксат.

14.12.2015 г.


Медия