Новини

Частно училище с интензивно изучаване на китайски и английски език отвори врати

ЧСОУ “Евлоги и Христо Георгиеви” провежда обучение на ученици във всички образователни степени от 1-ви до 12-ти клас, с два подготвителни класа, съгласно утвърдените държавни образователни стандарти и учебни програми, с утвърдени учебни планове за начален, прогимназиален и гимназиален етап на средно образование в профил „чуждоезиков“ с основни чужди езици  китайски и английски, немски и руски като втори и трети ЧЕ. Преподаването по чужди езици се осъществява от носител на съответния език (native speaker) с педагогическа квалификация за преподаване на езика, като чужд и български преподавател.

Училището работи в сътрудничество със Софийски Университет „Свети Климент Охридски”. Договорът между училището и университета очертава параметрите на разнообразна съвместна работа в областта на методиката, преподаването, квалификацията на учителите и преподавателски състав. 

        Училището има сключен договор за сътрудничество с Институт „Конфуций" с предмет методическо съдействие по отношение на учебните помагала и подсигуряване на академичен персонал от Китай.
        ЧСОУ “Евлоги и Христо Георгиеви” е представител на Университета  Lanzhou Jiaotong за България, Македония, Румъния и Гърция и предлага стипендии за обучение по магистърски и докторски програми, както и изучаване на китайски език.

      

Повече информация може да получите на:

ТЕЛ. +359 887 537 444

www.unischool.bg


Медия