Новини

Китай става патентна сила

Китай се нуждае от повече патентовани технологии, ако иска да бъде неуязвим от външните конкуренти, предвид нарастващото влияние на страната в различни отрасли на световната икономика. Очаква се в близките пет години Китай да утрои своята база с интелектуална собственост.

По данни на Thomson Reuters за 2013 г., броят на регистрираните патенти в азиатската страна възлиза на 629 612, което е с 200 хиляди повече, отколкото в САЩ. На всеки 10 хиляди китайци са се падали по 4 патента, докато към края на десетилетието този брой ще нарасне до 14.

Интелектуалната собственост става все по-важен компонент на стратегическите ресурси и конкурентоспособността на Китай, се казва в официално изявление, публикувано на сайта на правителството.

Чуждите компании обаче критикуват законодателството на Китай, което преимуществено поддържа интелектуалната собственост на местните разработчици и дискриминира външните играчи.

По думите на китайските чиновници, в следващите пет години страната ще изгради адекватна правна рамка за защита и управление на патентованите технологии. Пекин възнамерява също да съкрати срока за разглеждане на заявки за регистрация на патенти и търговски марки – съответно от 22,3 на 20,2 месеца и от 10 на 9 месеца.


Медия