Новини

Отворено Писмо, изразяващо позицията на Българо-Китайската Търговско-Промишлена Камара, относно Докладa на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

 

До Обществеността и 
Институциите на Република България
 
 
ОТВОРЕНО ПИСМО
 
  Уважаеми дами и господа,
 
  Българо-китайската търговско-промишлена камара, като обществена платформа, обединяваща икономическите, търговски и културни интереси на многобройните си членове – китайски компании и организации, с настоящото писмо изрязава силното си безпокойство от рязката промяна в инвестиционния климат и правителствената политика в областта на инвестициите в т.н. „зелена енергия“. 
 
  Докладът на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и оповестените в него нови преференциални цени на електрическата енергия, произвеждана от възобновяеми енергийни източници – вятърни  и фотоволтаични централи, е основа за силно притеснение и води до категорична икономическа непредсказуемост за инвеститорите от Китай, които вече няколко години се опитват да се адаптират в страната ни. В момент, в който вече са похарчени значителни средства и време, настъпва тази рязка промяна в условията за правене на бизнес в България.
 
  Не можем да не изразим недоволство и разочарование от политическата линия на правителството и ДКЕВР като регулатор и модератор на икономическата воля на управлението, която създава атмосфера на стопанска непоносимост и инвестиционна непредсказуемост за компаниите от Китай, желаещи да развиват бизнес в България, и които при създалата се ситуация, най-вероятно ще трябва да прекратят дейността си и да търсят отговорност за причинените им вреди в резултат на тази рязка промяна.
 
  Надяваме се, че Докладът на Комисията, освен математическо пресмятане на разходите за инвестиции по въведените в него критерии, представлява и  финансов лакмус за проверка на настроенията в инвеститорите. 
 
  Уважаеми дами и господа, апелираме Докладът за определяне на преференциални цени на електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници за периода юли 2012 – юни 2013, да бъде преработен и съобразен с реалните икономически показатели и реалните инвестиционни разходи за развитието на „зелената енергия“, в противен случай ще се заговори за „бивши“ китайски инвеститори, които са имали намерение да изградят заводи за производство и бази за асамблиране на оборудване и техника, да инвестират в инфраструктурата и земеделието ни!
 
С уважение,
 
Виктор Азманов
 
Председател на Българо-китайската търговско-промишлена камара
 
19.06.2012г.
гр. София 
 
 
 

Медия