Новини

Завърши 15-та сесия на българо-китайската смесена комисия за икономическо сътрудничество

Надявам се днешната успешна 15-та сесия на българо-китайската междуправителствена смесена комисия за икономическо сътрудничество да допринесе за още по-доброто развитие на търговско-икономическите отношения между нашите две страни. Това каза ръководителят на българската делегация зам.-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров на заседанието в Пекин и предложи на китайските си колеги следващото заседaние на комисията през 2015 г. да се проведе в България.

На сесията присъстваха още: Пламен Шукюрлиев, посланик на Българиия в Китай и заместник-министрите на: транспорта, информационните технологии и съобщенията Антон Гинев, инвестиционното проектиране Борислав Ангелов, регионалното развитие Мирослав Мазнев, земеделието и храните Явор Гечев. От китайска страна срещата бе водена от Джян Сянджън - заместник-министър на търговията.

Българската държава придава голямо значение на провеждането на настоящата сесия на Смесената комисия като един от важните инструменти за развитие на икономическите връзки между България и Китай. Срещата се провежда в период на силно активизиране на взаимните контакти и посещения между двете страни. Засиленият политически диалог свидетелства за приоритетното значение, което България отдава на отношенията с Китай и на общата воля за укрепване на двустранните връзки, изразена в следствие на редица официални срещи на най-високо равнище между двете държави през изминалите месеци. На тях бе потвърден интересът на двете страни и бе изразена готовност да се работи активно за интензифициране на двустранното търговско-икономическо сътрудничество. Провеждането на 15-та сесия на комисията има за цел да придаде реални измерения и да изпълни със съдържание очертаната рамка и интереси за двустранно партньорство.

Отдаваме важно значение и на Инициативата за развитие на сътрудничеството между Китай и страните от Централна и Източна Европа, като много добра основа за разширяване на двустранното сътрудничество с китайската страна в области от взаимен интерес като търговията, инвестициите, селскотостопанство, инфраструктурата и транспорта, енергетиката, туризма. Благодарни сме за активната политика и практически действия, които правителството на Китай предприема за насърчаване на китайските компании и разширяване на присъствието им в региона и в частност в България, каза зам.-министър Красин Димитров и изрази готовност да се обсъди на сесията участието на китайски компании в реализирането на конкретни проекти в България. Сред тях той очерта външноикономическата политика на правителството, насочена към разширяване на търговските и индустриалните отношения с Китай, както в двустранен план, така и като член на Европейския съюз и страна от Централна и източна Европа.

Китай е първостепенен стратегически партньор в Азия за България. Страната вече се нарежда на второ място след Турция сред експортните дестинации извън Европейския съюз. През 2013 г. стокообменът между България и Китай достига 1.884 млрд. щ.д., като бележи увеличение от 8.4% спрямо 2012 г. Затова и желанието на страната ни е по-осезаемо присъствие на китайския пазар с традиционни български стоки, с които сме известни на пазарите в Азия: български вина, минерална вода, етерични масла и особено розовото масло, но и да повишим сътрудничеството си по отношение на продукти на машиностроенето, електрониката и електротехниката. В тази връзка ще се радваме на съдействие от китайска страна за увеличаване на възможностите за подпомагане участието на български фирми в търговски панаири и изложби в Китай, каза още зам.-министър Красин Димитров.

На заседанието ясно бе заявена готовността от българска страна да привлече китайски партньори за създаване на смесено предприятие в България за производство и сглобяване на вагони и локомотиви от различен вид, като за продукцията на подобно предприятие би имало пазар не само в България, но и в съседни страни и страни от Европейския съюз. Подчертана бе възможносттта за изграждане и модернизиране на високоскоростната ж.п. линията Кулата-Лом, като важен европейски транспортен коридор. Китайски компании могат да си партнират с български фирми и инвестират в България за производство на китайски малогабаритни многофункционални трактори. На срещата бяха представени и възможностите за сътрудничество между България и Китай в големи стратегически енергийни проекти, където китайски компании биха могли да инвестират, а именно: изграждането на междусистемните газови връзки Гърция - България и Турция – България; проекти за изграждане на парогазови централи; Хидроенергийни комплекси (ХЕК) на р. Дунав; проект за възстановяване на ж.п. линията Русе – Варна; развитието на въздушния транспорт чрез иницииране на директна въздушна линия между България и Китай; изграждането на автомагистрала "Черно море", автомагистрала "Хемус" и тунелно преминаване под "Петрохан".

В областта на селското стопанство, традиционно добре развит сектор на взаимоотношения между България и Китай, се потвърди готовността България да бъде домакин на "Форума за сътрудничество в сферата на земеделието между Китай и държавите от ЦИЕ" през 2014 г., както и възможностите най-скоро да се финализират процедурите за сертифициране на внос в Китай на български селскостопански и хранителни продукти – шрота, млечни и местни продукти и подписването на съответните протоколи.

От китайска страна изразиха готовност и силен интерес към участие в проекти в енергетиката и строителството на големи инфраструктурни проекти на българска територия.


Медия