Новини

В Китай ще се проведе 15-тата сесия на българо-китайската смесена комисия за икономическо сътрудничество

От 28 до 30 април в Пекин, Китай ще се проведе XV-тата сесия на българо-китайската смесена комисия за икономическо сътрудничество, съобщиха от пресцентъра на Министерство на икономиката. Начело на българската делегация е заместник-министърът на икономиката и енергетиката Красин Димитров, а на китайската - Джун Шан, заместник-министър на търговията и специален представител на Китай по въпросите на външната търговия (с ранг министър). В делегацията също са включени заместник-министри на регионалното развитие, транспорта, земеделието, инвестиционното проектиране, представители на Българската банка за развитие, Българската агенция за инвестиции, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Българския енергиен холдинг, Българските държавни железници и др. 
Бизнес форумите ще се проведат паралелно в Пекин и Шанхай. 
Българският износ за Китай се увеличава през последните години. Нараства двустранната търговия. Съществуват големи възможности за българския бизнес за увеличаване на износа в бързоразвиващите се икономики в Азия, включително и на огромния китайски пазар. Китай вече е на второ място след Турция по износ от България, сред страните извън Европейския съюз. През 2013 година стокообменът между България и Китай е 1.875 млрд. щатски долара (увеличение със 7.8% спрямо 2012 г.). Износът ни е 862 млн. долара (13.1% ръст), а вносът - 1.013 млрд. долара (ръст от 2.9%).
Традиционните български стоки, които се изнасят на азиатските пазари са вино, мляко и млечни продукти, минерална вода, етерични масла, продукти на машиностроенето и електротехниката. Те могат да присъстват по-осезаемо и на китайския пазар. В тази връзка е особено важно е да бъдат улеснени процедурите за внос в Китай на хранителни продукти. Приоритетно значение има и привличането на китайски инвестиции у нас в сектори, в които имаме традиционни предимства и такива с висока добавена стойност - машиностроене, автомобилостроене и електроника, информационни и комуникационни технологии, химическа и фармацевтична индустрия, селско стопанство и туризъм. 
По време на Срещата на правителствените ръководители на Китай и страните от Централна и Източна Европа (ЦИЕ), която се проведе на 25-26 ноември 2013 г. в Букурещ, китайският премиер Ли Къцян обяви желанието на Китай да удвои търговския обмен със страните от региона, в рамките на следващите 5 години. Той потвърди и интереса на китайските фирми да инвестират в ЦИЕ, да участват в производства и да изграждат инфраструктурни и други обекти. Изразена бе готовност да се обсъждат и търсят механизми за използване на кредитната линия от 10 млрд. щ.д. от страните от ЦИЕ, които са членки на ЕС, така че да не противоречат на изискванията на Съюза.
При посещението на българската делегация ще бъдат обсъдени в подробности въпросите, повдигани в рамките на досегашните официални разговори на най-високо равнище между България и Китай, да се определят приоритетните области на сътрудничество и конкретните проекти за съвместна работа. Ще бъде разгледана възможността за китайско участие в проекти в България в областта на инфраструктурата, енергетиката, транспорта и индустриалните зони.

Информационна агенция "Фокус"