Новини

ИАНМСП организира Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа

        Агенцията за насърчаване на малките и средни предприятия /ИАНМСП/ има удоволствието да Ви покани да вземете участие в Изложба на стоки от страните от Централна и Източна Европа, която ще се проведе в периода 08-11 юни 2014 г., в гр. Нинбо, Китай.

Изложбата се организира от Министерството на търговията на Китай и ще съпътства Конференцията на министрите на икономиката и търговията на страните от Централна и Източна Европа  и Китай в гр. Нинбо, провинция Джъдзян, Китай. Конференцията на министрите и изложбата на стоки от ЦИЕ са в продължение на проведената на 26 ноември 2013 г. в гр. Букурещ, Румъния, среща на правителствените ръководители на страните от Централна и Източна Европа и Китай. Организацията на проявите е заложена в приетите по време на срещата „Насоки за развитие на сътрудничество между Китай и ЦИЕ”.

        Изложбата е от общ характер и участие могат да вземат производители на български стоки и услуги. Събитието ще се проведе в Зала 1 на Изложбения комплекс International Expo Center Ninbo.
        Китайската страна предоставя 10 безплатни стандартно оборудвани щанда, като всяко предприятие - участник ще разполага с щанд от 9 кв.м. (3,00 Х 3,00) включващ следното оборудване:

-Подово покритие;
-Разделителни стени;
-Табела с името на фирмата;
-Информационен деск;
-Маса за преговори;
-Четири стола;
-Две луминисценти лампи и три малки прожектора;
-Кошче за боклук.


        Предприятията - участници следва да поемат всички други разходи, както следва:

-Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти;
-Командироване и пребиваване на представител/и от предприятието (пътни, дневни и
        квартирни);
-Възникналите и заявени допълнителни услуги, извън горе изброените за участие;
-Застраховка на експонатите по време на транспортирането им и провеждането на изложбата;
-Застраховка на представителите на предприятието.

При интерес за участие в Изложбата за стоки от страните на ЦИЕ, моля да информирате ИАНМСП писмено най-късно до 31.01.2014 г. на е-mail: traian@sme.government.bg или office@sme.government.bg.

За повече информация и заявки за участие: отдел “РЕП”, тел: 02 940 7981 – г-н Траян Трендафилов;  e-mail: traian@sme.government.bg.
 


Медия