Новини

Китайски инвеститори и НЕК подписаха договор за присъединяване на енергиен проект

НЕК и китайски инвеститори подписаха днес предварителен договор за присъединяване на енергиен проект за изграждане на централи за производство на енергия от вятър.

Инвестицията възлиза на обща стойност над 1 млрд. лв. В процеса на изграждане и експлоатация на инвестицията ще бъдат наети над 750 души.

Договорът се подписа в официалната зала на Българския енергиен холдинг в София.

За първи път в България ВЕИ производител се отказва от гарантирани преференциални такси за произведена енергия. Произведената от вятър енергия ще се реализира в пълен обем на свободен пазарен принцип. Държавата в лицето на НЕК няма да има ангажимент за нейното изкупуване.

Над 100 млн. лв. от данъци и такси се предвижда да постъпят в държавния бъджен при внос на техническото оборудване, необходимо за изграждане на централите за производство на енергия от вятър. Финансовите постъпления за общините от местни данъци и такси ще възлизат на над 5,4 млн. лв.

"Инвестиционното намерение на китайския държавна фирма показва международното доверие, с което се ползва държавата в лицето на НЕК и респективно "Български енергиен холдинг" ЕАД. Водещ мотив за инвестицията е добрият инвестиционен климат, стабилната и предсказуема данъчна политика на страната", съобщиха от НЕК.

"Подписването на този договор е добър знак за Българо-китайското икономическо сътрудничество и бележи важен етап в развитието му", се казва още в съобщението на НЕК.

Предвижда се изграждането на подстанции и съпътстващи кабелни мрежи, а също така на 200 км нови пътни трасета и рехабилитиране на съществуваща общинска пътна инфраструктура.

Китайската фирма инвеститор възнамерява да инвестира и собствени средства в социални проекти за възстановяване и изграждане на обществено значими сгради - детски градини, училища, паркови зони и прилежащата им инфраструктура. След изграждането им те ще бъдат предоставени безвъзмездно за ползване от общините и жителите им.

05.12.2013


Медия