Новини

Българо-китайски бизнес форум, 28 ноември 2013 г., х-л „Хилтън”, София

Министерството на търговията на Китай и Посолството на Китайската народна република в София организират посещение на китайска бизнес делегация в България в периода 27 – 28 ноември 2013 г. В състава на делегацията са включени около 40 представители на фирми от секторите: химическа промишленост, информационни технологии и съобщения, лека промишленост, проектно финансиране и др.

В рамките на посещението, със съдействието на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП), е предвидено провеждането на Българо-китайски бизнес форум на 28 ноември 2013 г. (четвъртък) в х-л „Хилтън”, София.

В тази връзка, ИАНМСП отправя покана към представители на български предприятия от гореспоменатите сектори за участие в предстоящото събитие и организираните двустранни срещи с китайски фирми.

Желаещите да участват във форума следва да изпратят попълнена приложената регистрационна форма в срок до 22.11.2013 г. (петък) на e-mail: i.malone@sme.government.bg или  на i.iliev@sme.government.bg.

На регистрираните участници ще бъде изпратена програма на форума.

За контакти и допълнителна информация: Ира Малоун, главен експерт в отдел „Международно сътрудничество“ в ИАНМСП, тел: 02 940 7976, e-mail: i.malone@sme.government.bg и Иво Илиев, младши експерт в отдел „Международно сътрудничество“ в ИАНМСП, тел: 02 940 7978, e-mail: i.iliev@sme.government.bg


Медия