26 ноември, 2013:

Бизнес форум "Китай - Централна и Източна Европа", Букурещ 2013

На 26 ноември в Букурещ, около 1000 представители на бизнеса на частния, публичния и държавния сектор ще бъдат представени по време на събитието. Участниците ще представят Китай и страните от Централна-Източна Европа: Румъния, България, Полша, Унгария, Словакия, Чехия, Словения, Сърбия, Черна гора, Хърватска, Босна и Херцеговина, Естония, Албания, Латвия, Литва и Република Македония.

График

10:00 - 12:00 - Церемонията по откриването, с участието на г-н Ли Qeqiang, Министър-председател на Народна Република Китай и г-н Виктор Понта, Министър-председател на Румъния

12:00 - 17:00 - Семинар, включващ 6 основни теми: енергетика, селско стопанство, туризъм, финансов и банков сектор, инфраструктурата, строителството

За желаещите, които искат да вземат участие във форума, моля да се обърнете към МИЕТ, г-жа Екатерина Топтанова, тел. 940 7798, e-mail: e.toptanova@mee.government.bg

Координатор на проекта: Министър за инфраструктурни проекти от национален интерес и чуждестранни инвестиции, г-н Дан Сова


Медия21 октомври, 2013