Пресконференция БТА, юни 2012, развитието на възобновяеми енергийни източници в България