Участие на БКТПК в Китайски икономически форум - Варшава 2012